Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DAIRY RESEARCH CENTER